DOM TYP A
(dla osób przewlekle psychicznie chorych)
tel. 22 865 15 81
tel./fax. 22 865 15 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  DOM TYP B
(dla osób z niepełnosprawnością intelektualną)
tel. 22 865 15 40
tel./fax. 22 865 15 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 

 
 1. Organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 2. Przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie osób z zaburzeniami psychicznymi w ich naturalnym środowisku;
 3. Kształtowanie właściwych postaw społecznych - integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym.
 4. Podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności  niezbędnych  do samodzielnego życia;
 5. Organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizyczne i szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności;
 6. Pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. 

Bielański Środowiskowy Dom  Samopomocy funkcjonuje na mocy uchwały nr XLI/1126/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
30 sierpnia 2012 roku  w sprawie utworzenia Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Warszawie przy ul. Grębałowskiej 14.
Od dnia 1 stycznia 2013 roku jest samodzielną jednostka organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, powstałą z połączenia dotychczas funkcjonujących w strukturach OPS Bielany: ŚDS nr 1 i ŚDS nr 2.
Dom świadczy swoje usługi na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności na rzecz:

 1. 35 osób przewlekle psychicznie chorych – BŚDS typ A, znajdujący się na I piętrze
 2. 45 osób z niepełnosprawnością intelektualną – BŚDS typ B, znajdujący się na parterze

Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w godzinach: 8.00-16.00.

Dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, jak również w ramach treningu kulinarnego.
Do najważniejszych zadań Domu należy:

 1. Organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 2. Przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie osób z zaburzeniami psychicznymi w ich naturalnym środowisku;
 3. Kształtowanie właściwych postaw społecznych - integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym.
 4. Podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności  niezbędnych  do samodzielnego życia;
 5. Organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizyczne i szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności;
 6. Pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Dom oferuje uczestnikom szeroki wachlarza zajęć terapeutycznych oraz wspierająco – aktywizujących dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników. W realizacji swoich zadań programowych w stały i systematyczny sposób współpracuje z instytucjami, placówkami oraz organizacjami pozarządowymi w celu: poszerzenia oferty merytorycznej ośrodka, integracji działań na rzecz osób niepełnosprawnych, rozszerzenia zakresu wiedzy i umiejętności zespołu wspierająco – aktywizującego  w sferze specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi. W szczególności pracownicy domu, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, współpracują m.in. z: rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi (pkt. 3 programu), ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie, placówkami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno – rozrywkowymi, placówkami oświatowymi i rehabilitacyjnymi oraz innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Domu zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym.

Stopka

Copyright © 2017 Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.